Sunt de acord ca societatea SC IPPU PACKAGING SRL cu sediul in Calea Chisinaului, nr 23, Iasi, România, să proceseze datele mele personale introduse în formularul de înregistrare client, precum și datele care sunt colectate în cadrul tranzacțiilor comerciale cu SC IPPU PACKAGING SRL, în următoarele scopuri: transmiterii ofertelor speciale sau personalizate, expedierii produselor comandate, furnizarea de informații prin intermediul e-mail-ului, SMS-ului, telefonului.

Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea datelor menționate mai jos sunt voluntare.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, SC IPPU PACKAGING SRL administreaza in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana.

Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment, cu efect ulterior printr-o notificare gratuită către SC IPPU PACKAGING SRL. Notificarea de revocare a consimțământului poate fi realizată spre exemplu prin e-mail, dar nu este limitata numai la aceasta, către office@ippu.ro  Vă rugăm să aveți în vedere faptul că revocarea consimțământului nu afectează legalitatea utilizarii datelor înainte de retragerea consimțământului (notificarea nu are impact retroactiv). Dacă consimțământul nu este acordat sau a fost revocat, datele personale nu vor fi utilizate în scopurile de mai sus.

În cazul în care aveți întrebări legate de această declarație de consimțământ sau de protecția datelor de către SC IPPU PACKAGING SRL în general, vă rugăm să nu ezitați să contactați responsabilul nostru pentru protecția datelor la adresa de e-mail: office@ippu.ro.

Puteți afla mai multe informații despre modalitatea în care SC IPPU PACKAGING SRL procesează datele clienților pe pagina noastră web: https://www.ippu.ro/protectia-datelor/

Prin acceptarea prezentului formular de consimtamant confirmati faptul ca ati fost informat ca datele dumneavoastra cu caracter personal urmeaza sa fie stocate, prelucrate si utilizate in conditiile legii, si ca sunteti de acord ca aceste Date cu caracter personal sa fie prelucrate si utilizate in limitele astfel specificate, pe durata de desfasurare a raporturilor comerciale dintre parti, precum si asupra drepturilor dumneavoastra legate de prelucrarea datelor  cu caracter personal de catre SC IPPU PACKAGING SRL

Notificare cu privire la protecţia datelor personale

1. Informaţii Generale

a) Introducere

Următoarea notificare privind protecția datelor este concepută pentru a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale și drepturile dvs. privind această procesare în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (“GDPR”) și legislația locală în vigoare.

b) Operatorul

Noi, societatea SC IPPU PACKAGING SRL cu sediul Calea Chisinaului, nr 23, Iasi, Romania, sintem responsabili pentru procesarea datelor descrisă mai jos. Pentru întrebări sau solicitări privind prelucrarea datelor, vă rugăm să contactați responsabilul nostru pentru protecția datelor, ale cărui date de contact le puteți găsi mai jos.

c) Responsabilul pentru protecția datelor

Puteți contacta responsabilul nostru pentru protecția datelor în orice moment utilizând următoarele date de contact: SC IPPU PACKAGING SRL Calea Chisinaului, nr 23, Iasi, Romania sau email: office@ippu.ro.

2. Informaţii cu privire la Procesare

a) Inregistrarea clienților

Vom procesa datele personale colectate prin intermediul formularului de înregistrare a clienților și, în cursul viitoarelor tranzacții comerciale, în scopul transmiterii ofertelor speciale sau personalizate, expedierii produselor comandate, furnizarea de informații prin intermediul e-mail-ului, SMS-ului, telefonului, platformelor de social media referitoare la campaniile de marketing, evenimente și/ sau alte forme de publicitate.

b) Furnizarea voluntară de date și durata păstrării acestora

Nu sunteti obligați să ne furnizați aceste date personale. Datele dvs. personale vor fi stocate pană la momentul încetării relației cu dvs., cu excepția cazului în care avem obligația legală de a stoca în continuare datele dvs. în scopul de a le prezenta autorităților publice. Stocarea și transferul datelor dvs. personale către autoritățile publice în scopul îndeplinirii unei obligații legale se bazează în mod legal pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera c) GDPR.

3. Drepturile dumneavoastră

Ca si persoană vizată, puteți contacta responsabilul nostru pentru protecția datelor în orice moment și în mod gratuit, cu o notificare, folosind datele de contact menționate mai sus la punctul 1. c) în vederea exercitării drepturilor dvs. în conformitate cu GDPR. Aceste drepturi sunt următoarele:

• Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR),

• Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 GDPR),

• Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (dreptul de ștergere, articolul 17 GDPR),

• Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționare a procesării, articolul 18 GDPR),

• Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR),

• Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la obiecție, articolul 21 GDPR),

• Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 GDPR).

• Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptu de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).